Інформація про подання документів
на 1-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
станом на 11.08.2017 21:28
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність (спеціалізація) Максимально можлива к-ть студентів Обсяг державного замовлення Всього заяв Оригіналів документів Прогнозований конкурс
Інститут адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 90 10 271 29 0
Інститут архітектури Архітектура та містобудування 230 100 201 174 0
Інститут архітектури Дизайн 100 25 121 79 0
Інститут архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 40 8 30 9 0
Інститут будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія 360 147 401 122 0
Інститут будівництва та інженерії довкілля Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 60 0 20 0 0
Інститут будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека 50 3 20 3 0
Інститут геодезії Геодезія та землеустрій 240 53 346 79 0
Інститут геодезії Науки про Землю 60 12 89 11 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 80 11 139 35 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини 190 15 1413 203 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство 25 7 81 10 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота 60 12 207 25 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення 50 10 55 13 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Соціологія 70 4 288 21 0
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола Екологія 50 4 109 5 0
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 25 14 337 17 0
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 20 5 31 5 0
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола Туризм 125 21 1305 114 0
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола Цивільна безпека 50 3 66 7 0
Інститут економіки і менеджменту Економіка 115 13 701 47 0
Інститут економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 130 17 536 104 0
Інститут економіки і менеджменту Маркетинг 100 16 558 48 0
Інститут економіки і менеджменту Менеджмент 360 58 1166 156 0
Інститут економіки і менеджменту Облік і оподаткування 150 42 479 61 0
Інститут економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 175 55 747 110 0
Інститут енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 70 38 304 39 0
Інститут енергетики та систем керування Атомна енергетика 25 10 83 9 0
Інститут енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 410 92 358 85 0
Інститут енергетики та систем керування Теплоенергетика 130 7 75 8 0
Інститут інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт 175 38 192 36 0
Інститут інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування 150 18 140 17 0
Інститут інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство 30 0 29 0 0
Інститут інженерної механіки та транспорту Металургія 30 8 20 5 0
Інститут інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка 155 30 160 25 0
Інститут інженерної механіки та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 150 55 232 65 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 150 115 2014 154 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інтелектуальні інформаційні технології 85 5 391 21 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія 50 28 165 33 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки 400 258 2036 367 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз 50 29 596 38 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Філологія 250 38 449 104 0
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека 220 83 1386 163 0
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія 250 170 1362 199 0
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 195 30 95 30 0
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Системна інженерія (інтернет речей) 150 25 753 72 0
Інститут права та психології Журналістика 60 5 170 52 0
Інститут права та психології Право 300 51 1428 196 0
Інститут права та психології Професійна освіта (Будівництво) 25 0 17 0 0
Інститут права та психології Професійна освіта (Комп'ютерні технології) 90 10 102 18 0
Інститут права та психології Професійна освіта (Харчові технології) 25 0 15 0 0
Інститут права та психології Психологія 160 26 1212 151 0
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародна інформація 50 3 328 29 0
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика 110 60 547 67 0
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали 50 15 90 10 0
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційно-комунікаційні системи 100 5 199 24 0
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка 50 3 42 3 0
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія (інтернет речей) 60 4 73 4 0
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 60 7 101 7 0
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка 100 18 135 18 0
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 410 77 289 78 0
Інститут хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія 30 20 306 24 0
Інститут хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 100 14 281 32 0
Інститут хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 365 68 310 69 0
Інститут хімії та хімічних технологій Харчові технології 50 20 181 29 0

Бакалаври денна