Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
станом на 11.08.2017 21:03
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Місця державного замовлення К-сть місць першочергового зарахування Заяв на держбюджет заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів Конкурс
архітектури Архітектура та містобудування 223 0 0 0 13 13 1 0
архітектури Архітектура та містобудування (2 БВО) 0 0 0 0 3 3 0 0
архітектури Дизайн 46 0 0 0 12 12 11 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія 310 0 0 0 12 12 11 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 45 0 0 0 23 23 17 0
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 3 0 0 0 1 1 1 0
дистанційного навчання Інженерія програмного забезпечення 16 0 0 0 24 24 15 0
дистанційного навчання Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 36 0 0 0 16 16 9 0
дистанційного навчання Автомобільний транспорт 30 0 0 0 22 22 8 0
дистанційного навчання Геодезія та землеустрій 15 0 0 0 13 13 9 0
дистанційного навчання Економіка 20 0 0 0 4 4 0 0
дистанційного навчання Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 47 0 0 0 41 41 29 0
дистанційного навчання Комп’ютерна інженерія 40 0 0 0 28 28 21 0
дистанційного навчання Менеджмент 41 0 0 0 13 13 9 0
дистанційного навчання Облік і оподаткування 12 0 0 0 2 2 0 0
дистанційного навчання Право 20 0 0 0 14 14 12 0
дистанційного навчання Прикладна механіка 22 0 0 0 16 16 13 0
дистанційного навчання Публічне управління та адміністрування 15 0 0 0 11 11 11 0
дистанційного навчання Системна інженерія (інтернет речей) 28 0 0 0 12 12 10 0
дистанційного навчання Транспортні технології 25 0 0 0 4 4 1 0
екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Екологія 22 0 0 0 2 2 2 0
екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Туризм 54 0 0 0 1 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка 49 0 0 0 12 12 4 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 79 0 0 0 16 16 7 0
економіки і менеджменту Маркетинг 57 0 0 0 7 7 4 0
економіки і менеджменту Менеджмент 619 0 0 0 16 16 9 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 83 0 0 0 10 10 1 0
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 135 0 0 0 7 7 5 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 5 0 0 0 7 7 4 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 173 0 0 0 22 22 5 0
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт 116 1 0 10 34 44 29 10
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування 96 0 0 0 6 6 2 0
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології 105 0 0 0 13 13 9 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 5 0 0 0 17 17 3 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки та інформаційні технології 99 0 0 0 40 40 18 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки та інформаційні технології (2 БВО) 0 0 0 0 7 7 0 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Системна інженерія (інтернет речей) 8 0 0 0 9 9 5 0
права та психології Право 37 0 0 0 37 37 17 0
права та психології Право (2 БВО) 0 0 0 0 7 7 3 0
права та психології Психологія 30 0 0 0 16 16 9 0
права та психології Психологія (2 БВО) 0 0 0 0 10 10 3 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 20 0 0 0 1 1 0 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 320 0 0 0 11 11 8 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 118 0 0 0 8 8 5 0
телекомунікацій, радіоелектрппппопн та електронноїої трологія та інформаційно-вимрювальнннанна техніка Віліьні місця ліцензійно обсяг імідтттержавногоовлення К-ть місць першочерговоггогоо зарахув заяв на держбюджет заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів Конкурс
Page SUM 0 0 0 0 0 0 0 0

Бакалаври 2к заочна