Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
станом на 23.07.2018 13:38
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) К-сть місць першочергового зарахування заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 15 0 0 28 28 24
архітектури Архітектура та містобудування 227 0 0 18 18 0
архітектури Архітектура та містобудування (2 БВО) 0 0 0 4 4 0
архітектури Дизайн 48 0 0 20 20 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія 139 0 0 18 18 13
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека 50 0 0 1 1 0
геодезії Геодезія та землеустрій 197 0 0 2 2 1
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 65 0 0 6 6 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота 60 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Інженерія програмного забезпечення 14 0 0 11 11 0
дистанційного навчання Автомобільний транспорт 20 0 0 21 21 1
дистанційного навчання Економіка 25 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 50 0 0 34 34 21
дистанційного навчання Комп'ютерні науки 25 0 0 10 10 9
дистанційного навчання Комп'ютерна інженерія 30 0 0 29 29 0
дистанційного навчання на автомобільному транспорті 30 0 0 1 1 1
дистанційного навчання Прикладна механіка 20 0 0 14 14 0
дистанційного навчання Публічне управління та адміністрування 15 0 0 4 4 2
економіки і менеджменту Економіка 44 0 0 1 1 1
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 52 0 0 5 5 1
економіки і менеджменту Маркетинг 57 0 0 3 3 1
економіки і менеджменту Менеджмент 326 0 0 19 19 6
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 88 0 0 2 2 1
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 143 0 0 3 3 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 45 0 0 3 3 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 193 0 0 19 19 15
енергетики та систем керування Теплоенергетика 130 0 0 13 13 9
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт 126 0 0 15 15 6
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування 99 0 0 3 3 2
інженерної механіки та транспорту на автомобільному транспорті 96 0 0 18 18 5
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія 50 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 73 0 0 54 54 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки (2 БВО) 0 0 0 6 6 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека 40 0 0 13 13 4
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки 20 0 0 5 5 0
права та психології Право 59 0 0 22 22 1
права та психології Право (2 БВО) 0 0 0 5 5 3
права та психології Психологія 12 0 0 11 11 2
права та психології Психологія (2 БВО) 0 0 0 3 3 1
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 30 0 0 2 2 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм 6 0 0 3 3 1
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 20 0 0 10 10 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 320 0 0 45 45 2
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 125 0 0 9 9 5
телекомунікацій, радіоелектрппппопн та електронноїої трологія та інформаційно-вимрювальнннанна техніка Віліьні місця ліцензійно обсяг Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) К-ть місць першочерговоггогоо зарахув заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
Page SUM 0 0 0 0 0 0

Бакалаври 2к заочна