Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
станом на 02.03.2018 09:25
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Місця державного замовлення К-сть місць першочергового зарахування Заяв на держбюджет заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів Конкурс
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія 30 0 0 0 14 14 13 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 15 0 0 0 6 6 6 0
дистанційного навчання Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 30 0 0 0 5 5 3 0
дистанційного навчання Публічне управління та адміністрування 10 0 0 0 3 3 3 0
економіки і менеджменту Менеджмент 20 0 0 0 15 15 14 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм 52 0 0 0 6 6 5 0
телекомунікацій, радіоелектрппппопн та електронноїої трологія та інформаційно-вимрювальнннанна техніка Віліьні місця ліцензійно обсяг імідтттержавногоовлення К-ть місць першочерговоггогоо зарахув заяв на держбюджет заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів Конкурс
Page SUM 0 0 0 0 0 0 0 0

Бакалаври 2к заочна