Інформація про подання документів на 1-й курс навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2016 році станом на 11.08.2017 21:28
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність (спеціалізація) Максимально можлива к-ть студентів Обсяг державного замовлення Всього заяв Оригіналів документів Прогнозований конкурс
Інститут адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 75 0 20 4 0
Інститут архітектури Архітектура та містобудування 230 0 5 0 0
Інститут архітектури Дизайн 50 0 8 0 0
Інститут архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 10 0 2 0 0
Інститут будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія 360 0 20 2 0
Інститут будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека 50 0 1 0 0
Інститут геодезії Геодезія та землеустрій 240 0 25 5 0
Інститут геодезії Науки про Землю 60 0 4 0 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 80 0 9 0 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини 20 0 82 10 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота 60 0 22 0 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення 25 0 2 1 0
Інститут гуманітарних та соціальних наук Соціологія 70 0 30 3 0
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола Екологія 30 0 6 0 0
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 30 0 2 0 0
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола Туризм 20 0 96 11 0
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола Цивільна безпека 25 0 2 0 0
Інститут економіки і менеджменту Економіка 90 0 37 4 0
Інститут економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 70 0 31 4 0
Інститут економіки і менеджменту Маркетинг 60 0 33 2 0
Інститут економіки і менеджменту Менеджмент 670 0 64 9 0
Інститут економіки і менеджменту Облік і оподаткування 100 0 27 2 0
Інститут економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 150 0 37 3 0
Інститут енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 70 0 15 0 0
Інститут енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 270 0 18 5 0
Інститут енергетики та систем керування Теплоенергетика 130 0 4 0 0
Інститут інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт 150 0 13 0 0
Інститут інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування 100 0 8 0 0
Інститут інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка 130 0 3 0 0
Інститут інженерної механіки та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 130 0 22 4 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 50 0 53 5 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інтелектуальні інформаційні технології 15 0 16 1 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія 50 0 3 0 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки 100 10 82 16 0
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Філологія 250 0 23 2 0
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека 50 0 48 0 0
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія 50 0 39 0 0
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 175 0 4 0 0
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Системна інженерія (інтернет речей) 50 0 30 4 0
Інститут права та психології Журналістика 30 0 13 6 0
Інститут права та психології Право 100 9 133 15 0
Інститут права та психології Професійна освіта (Комп'ютерні технології) 30 0 7 0 0
Інститут права та психології Психологія 50 4 131 29 0
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародна інформація 20 0 26 3 0
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали 50 0 2 0 0
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія (інтернет речей) 30 0 7 0 0
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 20 0 7 0 0
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 320 0 12 0 0
Інститут хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія 5 0 12 0 0
Інститут хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 125 0 19 0 0
Інститут хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 365 0 6 0 0
Інститут хімії та хімічних технологій Харчові технології 15 0 5 0 0

Бакалаври заочна