Інформація про подання документів на 1-й курс навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Місця державного замовлення Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 10 0 0 5 5 0
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 65 20 21 6 27 26
геодезії Геодезія та землеустрій 30 7 9 8 17 9
геодезії Науки про Землю 15 0 0 6 6 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 10 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент 10 3 5 2 7 4
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 10 4 10 0 10 4
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 10 5 6 4 10 7
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 50 5 11 4 15 9
енергетики та систем керування Теплоенергетика 10 0 0 3 3 0
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт 28 9 16 11 27 15
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування 28 6 9 18 27 19
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство 10 5 6 1 7 6
інженерної механіки та транспорту Металургія 10 1 1 0 1 1
інженерної механіки та транспорту Нафтогазова інженерія та технології 10 3 4 0 4 3
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка 10 5 10 0 10 5
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 21 7 12 8 20 10
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 30 18 89 8 97 20
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 31 20 98 22 120 31
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 10 8 8 2 10 9

Бакалаври1к денна