Інформація про подання документів на 1-й курс навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Місця державного замовлення К-сть місць першочергового зарахування Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 0 0 0 2 2 2
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія 20 15 23 0 23 9
геодезії Геодезія та землеустрій 10 3 17 0 17 5
геодезії Науки про Землю 10 2 16 0 16 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 10 5 12 0 12 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 15 4 5 0 5 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 50 5 14 2 16 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика 20 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт 10 10 25 0 25 8
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування 10 9 18 0 18 3
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка 10 5 5 1 6 5
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 10 5 16 0 16 4
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 25 10 57 12 69 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 25 10 86 13 99 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 10 4 12 0 12 10

Бакалаври1к денна