Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 29 4 4 0
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування 50 45 45 30
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування (2 БВО) 6 4 4 0
архітектури та дизайну Дизайн 21 13 13 6
архітектури та дизайну Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 36 1 1 0
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 177 8 8 7
будівництва та інженерних систем Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 0 1 1 0
будівництва та інженерних систем Пожежна безпека 40 1 1 1
геодезії Геодезія та землеустрій 135 1 1 0
геодезії Науки про Землю 37 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 38 5 5 1
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 8 1 1 1
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство 11 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота 44 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення 6 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія 59 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка 43 2 2 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 12 9 9 6
економіки і менеджменту Маркетинг 8 3 3 2
економіки і менеджменту Менеджмент 133 2 2 1
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 97 1 1 0
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 102 2 2 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 15 1 1 0
енергетики та систем керування Атомна енергетика 28 1 1 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика 115 3 3 2
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт 94 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування 110 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство 24 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Металургія 30 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Нафтогазова інженерія та технології 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка 97 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 77 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 4 92 92 2
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія 5 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія (2 БВО) 1 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 22 109 109 17
комп'ютерних наук та інформаційних технологій прикладна лінгвістика (2 БВО) 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз 66 8 8 2
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека 49 26 26 10
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки 69 11 11 8
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія 20 26 26 11
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 151 5 5 4
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки 53 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Комп'ютерні технології 76 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Право 30 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Право (2 БВО) 1 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Право (паралельне навчання) 1 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Психологія 21 3 3 0
права, психології та інноваційної освіти Психологія (2 БВО) 1 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Психологія (паралельне навчання) 1 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Харчові технології 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 33 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 16 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм 2 4 4 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека 40 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології 65 3 3 2
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка 27 4 4 4
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія 34 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 36 2 2 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка 77 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 345 30 30 19
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія 14 1 1 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 70 3 3 2
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 277 1 1 0
хімії та хімічних технологій Харчові технології 14 3 3 2

Бакалаври2к денна