Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
станом на 23.07.2018 13:37
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) К-сть місць першочергового зарахування заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 30 0 0 5 5 1
архітектури Архітектура та містобудування 59 0 0 22 22 0
архітектури Дизайн 21 0 0 19 19 0
архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 32 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія 154 0 0 12 12 1
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 45 0 0 2 2 0
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 5 0 0 2 2 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія 42 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка 85 0 0 3 3 1
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 26 0 0 2 2 1
економіки і менеджменту Маркетинг 52 0 0 8 8 2
економіки і менеджменту Менеджмент 208 0 0 19 19 2
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 41 0 0 5 5 1
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 94 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 35 0 0 3 3 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 276 0 0 10 10 2
енергетики та систем керування Теплоенергетика 92 0 0 1 1 1
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт 120 0 0 14 14 4
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування 114 0 0 6 6 0
інженерної механіки та транспорту Металургія 27 0 0 2 2 2
інженерної механіки та транспорту на автомобільному транспорті 89 0 0 24 24 7
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка 108 0 0 9 9 3
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 15 0 0 85 85 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 51 0 0 65 66 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія 17 0 0 28 28 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 28 0 0 121 121 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз 18 0 0 16 16 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека 65 0 0 25 25 2
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки 75 0 0 20 20 1
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія 67 0 0 16 16 3
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 0 0 13 13 3
права та психології Комп'ютерні технології 72 0 0 1 1 0
права та психології Право 106 0 0 14 14 0
права та психології Психологія 0 0 0 6 6 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 45 0 0 2 2 1
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 13 0 0 2 2 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм 14 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології 69 0 0 15 15 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка 37 0 0 8 8 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія 47 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 44 0 0 7 7 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 334 0 0 48 48 4
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 70 0 0 2 2 1
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 258 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Харчові технології 21 0 0 4 4 1
телекомунікацій, радіоелектроніки та електроннноїої етрологія та інформаційно-вимірювальннанна технологій та Вільні місця ліцензійного обс Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) К-сть місць першочергового зарахув заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
Page SUM 0 0 0 0 0 0

Бакалаври2к денна