РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:03

енергетики та систем керування
Спеціальність: 6.144.00, ТЕ – Теплоенергетика
Вільні місця ліцензійного обсягу: 114 місць
Місця державного замовлення: 4 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
Подано оригіналів документів: 3 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Заіка Олександр Сергійович 65 52 117
2 Шминець Олег Миколайович 57 60 117
3 Бураков Юрій Юрійович 61 56 117