Інформація про подання документів
на 3-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році станом на 11.08.2017 21:04
економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 6.030508, ФК – фінанси і кредит
Вільні місця ліцензійного обсягу: 163 місць
Місця державного замовлення: 0 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
Подано оригіналів документів: 3 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Кутний Андрій Андрійович 68 48 116
2 Данилюк Вікторія Андріївна 64 48 112
3 Дармороз Христина Володимирівна 73 32 105
4 Палашований Руслан Ігорович 70 40 110
Рекомендовано (комерція)