Інформація про подання документів
на 3-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році станом на 11.08.2017 21:04
комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: 6.050103, ПІ – програмна інженерія
Вільні місця ліцензійного обсягу: 27 місць
Місця державного замовлення: 0 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
Подано оригіналів документів: 1 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Паращак Володимир Ігорович 80 12 92
2 Продан Сергій Олександрович 77 20 97
Рекомендовано (комерція)