Рейтингові списки/ Магістри денна/ Енергетичний менеджмент

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.08.2017 13:25

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 8.141.07, ЕЕЕМ – Енергетичний менеджмент
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 7 місць
Подали оригіналів: 10 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Приймак Назар Васильович 70.15 70 84 106.55
Зараховано
2 Николин Сергій Романович 83.10 36 72 104.70
Зараховано
3 Шиманська Соломія Ярославівна 81.16 38 76 103.96
Зараховано
4 Козин Антон Сергійович 80.40 40 24 98.80
Зараховано
5 Пастернак Роман Васильович 82.84 28 40 98.04
Зараховано
6 Валько Тарас Андрійович 79.91 26 44 94.71
Зараховано
7 Федак Юрій Тарасович 76.30 30 60 94.30
Зараховано
8 Власенко Михайло Віталійович 71.58 46 36 93.58
Зараховано
9 Остащук Іван Мирославович 69.67 38 84 93.27
Зараховано
10 Худзей Іван Вадимович 68.10 40 60 90.10
Зараховано