Інформація про подання документів
на 1-й курс навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістрів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
станом на 23.07.2018 13:35
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Спеціалізація (Освітня програма) Максимально можлива к-ть студентів К-сть місць державного замовлення Квота МОН для іноземних громадян Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Економіка Соціальна економіка, аналітика та управління 30 1 0 3 0 3 0
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління проектами 25 3 0 33 3 36 4
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою 50 4 0 20 0 20 1
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 50 5 0 24 1 25 1
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (освітньо-наукова програма) 10 0 0 9 1 10 1
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Управління у сфері економічної конкуренції 15 3 0 11 0 11 0
архітектури Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд 100 34 0 95 0 95 0
архітектури Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма) 20 20 0 58 0 58 0
архітектури Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного середовища 30 17 0 47 0 47 0
архітектури Архітектура та містобудування Містобудування 70 17 0 51 0 51 0
архітектури Архітектура та містобудування Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури 20 12 0 21 0 21 0
архітектури Дизайн Дизайн 50 11 0 37 0 37 0
архітектури Дизайн Дизайн (освітньо-наукова програма) 10 10 0 22 0 22 0
архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Реставрація творів мистецтва 15 2 0 4 0 4 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 37 16 0 34 0 34 1
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) 10 10 0 20 0 20 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та водовідведення 10 4 0 13 0 13 2
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство 48 18 0 42 0 42 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі 15 5 0 13 0 13 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво 80 42 0 71 0 71 1
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і вентиляція 60 20 0 62 0 62 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 20 8 0 19 0 19 0
будівництва та інженерії довкілля Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 20 10 0 16 0 16 0
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека Пожежна безпека 25 10 0 15 0 15 0
геодезії Геодезія та землеустрій Інженерна геодезія 35 11 0 16 0 16 12
геодезії Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології 22 9 0 20 0 20 18
геодезії Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 30 18 0 39 0 39 36
геодезії Геодезія та землеустрій Космічна геодезія 15 6 0 11 0 11 6
геодезії Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна 25 10 0 14 0 14 14
геодезії Геодезія та землеустрій Фотограмметрія та дистанційне зондування 20 4 0 13 0 13 13
геодезії Науки про Землю Геотехнічний інжиніринг 10 4 0 11 1 12 8
геодезії Науки про Землю Картографія 10 7 0 11 0 11 11
геодезії Науки про Землю Космічний моніторинг Землі 13 3 0 11 0 11 6
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 50 8 0 46 1 47 0
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 25 14 0 49 0 49 1
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство Музеєзнавство, пам'яткознавство 25 5 0 14 0 14 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота Соціальна робота 25 12 0 42 0 42 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія Соціологія 10 6 0 25 0 25 0
економіки і менеджменту Економіка Економіка (освітньо-наукова програма) 10 10 0 55 0 55 0
економіки і менеджменту Економіка Економіка підприємства 75 0 0 59 0 59 1
економіки і менеджменту Економіка Прикладна економіка 80 0 0 15 0 15 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма) 5 10 0 40 0 40 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 45 2 0 80 0 80 0
економіки і менеджменту Маркетинг Маркетинг 50 0 0 76 1 77 2
економіки і менеджменту Маркетинг Маркетинг (освітньо-наукова програма) 5 10 0 37 1 38 0
економіки і менеджменту Менеджмент Бізнес-адміністрування 30 4 0 110 0 110 0
економіки і менеджменту Менеджмент Логістика 30 8 0 36 0 36 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент (освітньо-наукова програма) 15 10 0 25 0 25 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності 30 3 0 36 0 36 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 50 9 0 82 1 83 2
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 65 9 0 61 0 61 1
економіки і менеджменту Менеджмент Управління інноваційною діяльністю 50 5 0 83 0 83 1
економіки і менеджменту Менеджмент Управління митною діяльністю 30 3 0 69 0 69 3
економіки і менеджменту Облік і оподаткування Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма) 10 10 0 68 0 68 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування Облік і оподаткування 100 17 0 98 1 99 2
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма) 5 10 0 38 0 38 0
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 85 19 0 113 0 113 1
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма) 15 10 0 14 0 14 1
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 40 0 0 24 1 25 0
енергетики та систем керування Атомна енергетика Атомна енергетика 25 8 0 13 0 13 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 20 6 0 12 0 12 1
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі 20 5 0 13 0 13 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції 15 0 0 5 0 5 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) 15 10 0 24 0 24 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 25 11 0 28 0 28 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 20 8 0 20 0 20 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетична безпека 15 4 0 7 0 7 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 15 5 0 15 0 15 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 15 5 0 11 0 11 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика Теплові електричні станції 15 5 0 9 0 9 2
енергетики та систем керування Теплоенергетика Теплоенергетика 15 6 0 9 0 9 0
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 100 17 0 67 0 67 1
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби 30 6 0 11 0 11 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання електронної промисловості 15 0 0 9 0 9 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 25 6 0 13 0 13 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв 10 7 0 14 0 14 0
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 15 9 0 14 0 14 0
інженерної механіки та транспорту Металургія Металургія 45 7 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Інженерія логістичних систем 30 8 0 13 0 13 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 12 10 0 17 0 17 1
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Машини і технології паковання 15 9 0 14 0 14 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Технології машинобудування 25 9 0 17 0 17 0
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація і регулювання дорожнього руху 65 7 0 45 0 45 1
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація перевезень і управління на транспорті 65 8 0 42 0 42 0
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма) 20 10 0 85 0 85 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 70 38 0 60 0 60 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма) 10 0 0 15 0 15 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 60 20 0 89 0 89 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма) 10 10 0 18 0 18 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 23 10 0 18 0 18 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Інформаційні технології проектування 20 15 0 95 0 95 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 60 40 0 132 0 132 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма) 10 10 0 33 0 33 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Системи штучного інтелекту 45 25 0 103 0 103 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Системне проектування 20 10 0 100 0 100 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Управління проектами 25 15 0 209 0 209 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика 50 45 0 80 0 80 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій прикладна лінгвістика Філологія (Прикладна лінгвістика) (освітньо-наукова програма) 5 0 0 2 0 2 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Аналіз даних (Data Science) 35 8 0 48 0 48 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Консолідована інформація 15 0 0 1 37 38 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 20 8 0 50 0 50 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Системний аналіз (освітньо-наукова програма) 10 10 0 26 0 26 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютеризовані системи управління та автоматика 45 5 0 38 0 38 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 80 10 0 19 2 21 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 60 20 0 35 4 39 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Управління інформаційною безпекою 30 20 0 34 4 38 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами 25 0 0 38 0 38 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Кіберфізичні системи 15 7 0 69 0 69 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі 60 19 0 99 2 101 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Системне програмування 40 19 0 82 0 82 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи 45 19 0 55 0 55 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці 40 6 0 21 0 21 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Прилади і системи точної механіки 20 3 0 9 0 9 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Тестування засобів вимірювання та їх програмного забезпечення 40 6 0 24 0 24 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 40 6 0 33 0 33 0
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 40 0 0 0 20 20 15
права та психології Журналістика Журналістика 50 6 0 17 0 17 9
права та психології Менеджмент Управління навчальним закладом 50 0 0 12 0 12 0
права та психології Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 35 5 0 8 0 8 2
права та психології Право Правознавство 230 29 0 219 0 219 55
права та психології Психологія Психологія 30 8 0 30 3 33 20
прикладної математики та фундаментальних наук Комп'ютерні науки Інформаційно-комунікаційні технології 10 0 0 23 1 24 2
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація 25 2 0 22 0 22 0
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма) 5 10 0 10 0 10 1
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика Математичне та комп'ютерне моделювання 15 10 0 25 1 26 1
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика Прикладна математика 15 10 0 29 0 29 1
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика Прикладна математика (освітньо-наукова програма) 10 10 0 15 0 15 1
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика 20 6 0 12 0 12 2
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія Екологічний контроль і аудит 27 9 0 14 0 14 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 40 9 0 19 0 19 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 50 5 0 12 0 12 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища Прикладна екологія та збалансоване природокористування 22 9 0 18 0 18 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма) 3 0 0 2 0 2 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм Туризм 60 11 0 47 0 47 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія Біотехнічні та медичні апарати і системи 20 3 0 26 0 26 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка Електронні прилади та пристрої 20 12 0 13 0 13 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Лазерна і оптоелектронна техніка 10 5 0 10 0 10 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма) 10 10 0 16 0 16 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Фізична та біомедична електроніка 25 5 0 24 0 24 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку 30 18 0 93 0 93 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення 20 10 0 39 0 39 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби 30 10 0 29 0 29 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 20 20 0 39 0 39 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Системне адміністрування телекомунікаційних мереж 20 12 0 89 0 89 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма) 10 10 0 22 0 22 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі 25 10 0 91 0 91 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Технології та засоби телекомунікацій 20 10 0 93 0 93 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія Фармацевтична біотехнологія 40 15 0 19 0 19 19
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів 35 9 0 28 0 28 28
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма) 15 10 0 21 0 21 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Комп'ютерна хімічна інженерія 20 5 0 11 0 11 11
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Процеси і обладнання хімічних виробництв 15 5 0 16 0 16 16
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Технічна електрохімія 10 0 0 13 0 13 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 15 5 0 11 0 11 8
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин 20 6 0 13 0 13 13
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин 20 4 0 10 0 10 9
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 20 4 0 9 0 9 9
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 20 5 0 15 0 15 15
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма) 25 15 0 22 0 22 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 20 5 0 10 0 10 10
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 20 4 0 13 0 13 12
хімії та хімічних технологій Харчові технології Технології продуктів бродіння і виноробства 40 15 0 19 0 19 16

Магістри денна