Інформація про подання документів
на 1-й курс навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістрів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
станом на 23.07.2017 15:56
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність Спеціалізація (Освітня програма) Максимально можлива к-ть студентів К-сть місць державного замовлення Квота МОН для іноземних громадян Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 10 0 0 1 14 15 9
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління проектами 25 0 0 0 47 47 3
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою 50 0 0 0 45 45 3
адміністрування та післядипломної освіти Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 20 0 0 0 2 2 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 35 0 0 2 72 74 8
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент (для державних службовців) 25 0 0 25 0 25 15
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Управління у сфері економічної конкуренції 15 0 0 0 20 20 0
адміністрування та післядипломної освіти Теплоенергетика Теплоенергетика 15 0 0 0 29 29 14
архітектури Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд 30 0 0 0 93 93 2
архітектури Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного середовища 10 0 0 0 45 45 1
архітектури Архітектура та містобудування Містобудування 20 0 0 0 57 57 0
архітектури Дизайн Дизайн 30 0 0 0 80 80 1
архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Реставрація творів мистецтва 15 0 0 0 6 6 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 20 0 0 0 55 55 3
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та водовідведення 25 0 0 0 19 19 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство 20 0 0 0 58 58 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі 20 0 0 1 13 14 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво 10 0 0 0 125 125 10
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і вентиляція 30 0 0 0 65 65 4
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 25 0 0 0 18 18 0
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека Пожежна безпека 25 0 0 0 27 27 8
геодезії Геодезія та землеустрій Геодезія 40 0 0 2 16 18 15
геодезії Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 30 0 0 9 12 21 12
геодезії Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна 20 0 0 0 3 3 1
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 5 0 0 0 36 36 0
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєзнавство, пам'яткознавство 25 0 0 0 11 11 0
гуманітарних та соціальних наук Системний аналіз Консолідована інформація 30 0 0 0 39 39 1
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота Соціальна робота 25 0 0 0 41 41 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія Соціологія 10 0 0 0 30 30 0
екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Екологія Екологічний контроль і аудит 25 0 0 0 15 15 2
екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Туризм Туризм 40 0 0 0 25 25 0
економіки і менеджменту Економіка Економіка підприємства 15 0 0 0 102 102 0
економіки і менеджменту Економіка Прикладна економіка 30 0 0 0 22 22 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 15 0 0 1 64 65 0
економіки і менеджменту Маркетинг Маркетинг 15 0 0 0 85 85 0
економіки і менеджменту Менеджмент Бізнес-адміністрування 30 0 0 1 29 30 0
економіки і менеджменту Менеджмент Логістика 15 0 0 0 21 21 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності 30 0 0 0 19 19 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 20 0 0 0 47 47 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 20 0 0 0 73 73 0
економіки і менеджменту Менеджмент Управління інноваційною діяльністю 30 0 0 1 27 28 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування Облік і оподаткування 90 0 0 0 173 173 0
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 20 0 0 0 195 195 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 5 0 0 0 34 34 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 20 0 0 0 20 20 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі 15 0 0 0 26 26 7
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції 10 0 0 0 28 28 11
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 20 0 0 3 30 33 1
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 10 0 0 0 29 29 4
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 5 0 0 0 9 9 3
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 15 0 0 0 10 10 10
енергетики та систем керування Теплоенергетика Теплоенергетика 10 0 0 0 14 14 2
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 50 0 0 0 89 89 3
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби 25 0 0 0 9 9 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання електронної промисловості 15 0 0 0 14 14 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 25 0 0 0 8 8 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв 10 0 0 0 12 12 0
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 15 0 0 0 10 10 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Інженерія логістичних систем 30 0 0 0 10 10 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 12 0 0 0 15 15 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Машини і технології паковання 10 0 0 0 17 17 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Роботомеханічні системи та комплекси 10 0 0 0 10 10 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Технології машинобудування 5 0 0 0 23 23 2
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології Організація перевезень і управління на транспорті 50 0 0 0 43 43 3
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології Організація та регулювання дорожнього руху 50 0 0 0 64 64 4
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 25 0 0 0 32 32 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Інтелектуальні інформаційні технології 15 0 0 1 38 39 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 25 0 0 0 3 3 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки Інформаційні технології проектування 15 0 0 0 34 34 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 15 0 0 1 11 12 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки Системи штучного інтелекту 25 0 0 0 20 20 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки Системне проектування 10 0 0 0 38 38 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки Управління проектами 25 0 0 0 73 73 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 15 0 0 0 4 4 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Філологія Прикладна лінгвістика 30 0 0 0 70 70 2
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп'ютеризовані системи управління та автоматика 25 0 0 0 8 8 1
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 10 0 0 0 23 23 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 10 0 0 0 67 67 32
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Управління інформаційною безпекою 5 0 0 0 31 31 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп’ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі 15 0 0 1 89 90 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи 15 0 0 0 71 71 4
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції 25 0 0 0 12 12 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка 35 0 0 0 15 15 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Прилади і системи точної механіки 10 0 0 0 10 10 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 20 0 0 0 10 10 4
права та психології Менеджмент Управління навчальним закладом 50 0 0 0 27 27 9
права та психології Освітні педагогічні науки Освітні педагогічні науки 65 0 0 0 21 21 7
права та психології Право Правознавство 130 0 0 1 422 423 20
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація 25 0 0 0 33 33 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка Електронні прилади та пристрої 10 0 0 0 13 13 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 10 0 0 0 20 20 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку 40 0 0 0 93 93 2
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення 20 0 0 0 2 2 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби 20 0 0 0 38 38 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 10 0 0 0 34 34 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка 10 0 0 0 10 10 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія Фармацевтична біотехнологія 5 0 0 0 21 21 1
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів 25 0 0 0 46 46 2
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин 10 0 0 0 24 24 1
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 25 0 0 0 20 20 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 25 0 0 0 21 21 1
хімії та хімічних технологій Харчові технології Технології продуктів бродіння і виноробства 15 0 0 2 27 29 3

Магістри заочна