Інформація про подання документів
на 1-й курс навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістрів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
станом на 23.08.2017 13:25
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність Спеціалізація (Освітня програма) Максимально можлива к-ть студентів К-сть місць державного замовлення Квота МОН для іноземних громадян Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 10 0 0 1 15 16 11
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління проектами 28 0 0 0 56 56 31
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою 50 0 0 0 57 57 23
адміністрування та післядипломної освіти Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 20 0 0 0 2 2 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 40 0 0 2 78 80 37
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент (для державних службовців) 0 0 0 21 10 31 21
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Управління у сфері економічної конкуренції 10 0 0 0 23 23 4
адміністрування та післядипломної освіти Теплоенергетика Теплоенергетика 15 0 0 0 29 29 17
архітектури Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд 40 0 0 0 97 97 45
архітектури Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного середовища 20 0 0 0 45 45 6
архітектури Архітектура та містобудування Містобудування 20 0 0 0 57 57 8
архітектури Архітектура та містобудування Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури 20 0 0 0 1 1 0
архітектури Дизайн Дизайн 30 0 0 0 84 84 24
архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Реставрація творів мистецтва 15 0 0 0 6 6 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 30 0 0 0 34 34 19
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та водовідведення 10 0 0 0 9 9 1
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство 20 0 0 0 31 31 10
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво 35 0 0 1 99 100 24
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і вентиляція 25 0 0 0 65 65 12
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 10 0 0 0 3 3 0
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека Пожежна безпека 25 0 0 2 28 30 19
геодезії Геодезія та землеустрій Геодезія 50 0 0 0 28 28 27
геодезії Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 30 0 0 0 25 25 24
геодезії Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна 20 0 0 0 2 2 2
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 8 0 0 0 45 45 1
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєзнавство, пам'яткознавство 25 0 0 0 11 11 2
гуманітарних та соціальних наук Системний аналіз Консолідована інформація 30 0 0 0 39 39 9
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота Соціальна робота 25 0 0 0 43 43 13
гуманітарних та соціальних наук Соціологія Соціологія 10 0 0 0 36 36 6
екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Екологія Екологічний контроль і аудит 25 0 0 0 1 1 0
екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Туризм Туризм 40 0 0 0 13 13 11
економіки і менеджменту Економіка Економіка підприємства 40 0 0 0 68 68 17
економіки і менеджменту Економіка Прикладна економіка 45 0 0 0 26 26 9
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 15 0 0 1 66 67 11
економіки і менеджменту Маркетинг Маркетинг 25 0 0 0 86 86 11
економіки і менеджменту Менеджмент Бізнес-адміністрування 30 0 0 0 23 23 9
економіки і менеджменту Менеджмент Логістика 15 0 0 0 24 24 2
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності 30 0 0 0 26 26 5
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 25 0 0 0 53 53 15
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 20 0 0 0 80 80 16
економіки і менеджменту Менеджмент Управління інноваційною діяльністю 30 0 0 0 11 11 3
економіки і менеджменту Облік і оподаткування Облік і оподаткування 50 0 0 0 177 177 35
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 24 0 0 0 117 117 19
енергетики та систем керування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 20 0 0 0 34 34 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 15 0 0 0 20 20 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі 15 0 0 0 29 29 12
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції 15 0 0 0 34 34 19
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 20 0 0 3 31 34 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 15 0 0 0 34 34 10
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 5 0 0 0 9 9 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 10 0 0 0 9 9 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика Теплоенергетика 15 0 0 0 19 19 16
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 50 0 0 0 90 90 17
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби 25 0 0 0 9 9 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання електронної промисловості 15 0 0 0 14 14 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 25 0 0 0 8 8 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв 10 0 0 0 12 12 0
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 15 0 0 0 10 10 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Інженерія логістичних систем 30 0 0 0 10 10 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 0 0 0 0 15 15 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Машини і технології паковання 5 0 0 0 17 17 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Роботомеханічні системи та комплекси 0 0 0 0 10 10 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Технології машинобудування 15 0 0 0 24 24 7
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології Організація перевезень і управління на транспорті 25 0 0 0 47 47 15
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології Організація та регулювання дорожнього руху 25 0 0 0 65 65 17
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 20 0 0 0 30 30 18
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Інтелектуальні інформаційні технології 15 0 0 0 42 42 6
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 25 0 0 0 4 4 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки Інформаційні технології проектування 15 0 0 0 33 33 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 15 0 0 0 15 15 3
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки Системи штучного інтелекту 25 0 0 0 23 23 2
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки Системне проектування 10 0 0 0 38 38 3
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп’ютерні науки Управління проектами 25 0 0 0 77 77 8
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 15 0 0 0 3 3 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Філологія Прикладна лінгвістика 30 0 0 0 75 75 29
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп'ютеризовані системи управління та автоматика 25 0 0 0 12 12 8
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 10 0 0 0 25 25 2
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 35 0 0 0 69 69 36
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Управління інформаційною безпекою 0 0 0 0 31 31 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп’ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі 0 0 0 1 89 90 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи 35 0 0 0 72 72 13
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції 0 0 0 0 12 12 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка 25 0 0 0 15 15 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Прилади і системи точної механіки 10 0 0 0 10 10 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 20 0 0 0 15 15 9
права та психології Менеджмент Управління навчальним закладом 50 0 0 0 43 43 26
права та психології Освітні педагогічні науки Освітні педагогічні науки 65 0 0 0 48 48 26
права та психології Право Правознавство 130 0 0 1 437 438 69
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація 4 0 0 0 36 36 3
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка Електронні прилади та пристрої 10 0 0 0 13 13 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 10 0 0 0 20 20 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку 40 0 0 0 44 44 18
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення 10 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби 10 0 0 0 38 38 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 25 0 0 0 24 24 4
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка 10 0 0 0 2 2 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія Фармацевтична біотехнологія 25 0 0 0 17 17 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів 25 0 0 0 45 45 11
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин 20 0 0 0 28 28 15
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 25 0 0 0 20 20 10
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 25 0 0 0 21 21 1
хімії та хімічних технологій Харчові технології Технології продуктів бродіння і виноробства 25 0 0 0 26 26 9

Магістри заочна