Інформація про подання документів
на 1-й курс навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістрів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
станом на 28.08.2018 17:56
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність Спеціалізація (Освітня програма) Максимально можлива к-ть студентів К-сть місць державного замовлення Квота МОН для іноземних громадян Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 10 0 0 0 20 20 11
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління проектами 25 0 0 0 31 31 12
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою 50 0 0 0 30 30 13
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 35 0 0 0 39 39 18
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (для державних службовців) 25 0 0 81 0 81 75
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (для державних службовців) 25 0 0 0 81 81 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Управління у сфері економічної конкуренції 15 0 0 0 14 14 5
адміністрування та післядипломної освіти Теплоенергетика Теплоенергетика 15 0 0 0 9 9 2
архітектури Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд 58 0 0 1 115 116 52
архітектури Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного середовища 10 0 0 0 32 32 0
архітектури Архітектура та містобудування Містобудування 12 0 0 0 40 40 11
архітектури Архітектура та містобудування Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури 0 0 0 0 4 4 0
архітектури Дизайн Дизайн 40 0 0 0 20 20 8
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 14 0 0 0 25 25 17
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та водовідведення 10 0 0 0 15 15 3
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство 15 0 0 0 22 22 10
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі 5 0 0 0 6 6 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво 50 0 0 0 57 57 29
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і вентиляція 10 0 0 0 40 40 5
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 5 0 0 0 4 4 0
будівництва та інженерії довкілля Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 10 0 0 0 7 7 0
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека Пожежна безпека 40 0 0 0 41 41 35
геодезії Геодезія та землеустрій Інженерна геодезія 35 0 0 0 34 34 24
геодезії Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 30 0 0 0 54 54 26
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 25 0 0 0 49 49 8
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 15 0 0 0 61 61 12
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство Музеєзнавство, пам'яткознавство 25 0 0 0 14 14 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота Соціальна робота 25 0 0 0 45 45 11
гуманітарних та соціальних наук Соціологія Соціологія 10 0 0 0 24 24 9
економіки і менеджменту Економіка Економіка підприємства 15 0 0 0 62 62 11
економіки і менеджменту Економіка Економіка та управління будівництвом 15 0 0 0 9 9 2
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 15 0 0 0 78 78 13
економіки і менеджменту Маркетинг Маркетинг 20 0 0 0 81 81 21
економіки і менеджменту Менеджмент Бізнес-адміністрування 30 0 0 0 87 87 6
економіки і менеджменту Менеджмент Логістика 15 0 0 0 41 41 13
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності 30 0 0 0 28 28 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 25 0 0 0 50 50 21
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 20 0 0 0 47 47 15
економіки і менеджменту Менеджмент Управління інноваційною діяльністю 20 0 0 0 63 63 8
економіки і менеджменту Облік і оподаткування Облік і оподаткування 90 0 0 0 110 110 69
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 30 0 0 0 83 83 34
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 20 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі 20 0 0 0 19 19 8
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції 15 0 0 0 10 10 9
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 20 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 15 0 0 0 13 13 7
енергетики та систем керування Теплоенергетика Теплові електричні станції 10 0 0 0 4 4 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика Теплоенергетика 10 0 0 0 11 11 8
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 50 0 0 0 87 87 15
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Машини і технології паковання 10 0 0 0 30 30 4
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Технології машинобудування 5 0 0 0 18 18 0
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація і регулювання дорожнього руху 50 0 0 0 56 56 10
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація перевезень і управління на транспорті 45 0 0 0 53 53 11
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 20 0 0 0 25 25 9
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 15 0 0 0 29 29 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 25 0 0 0 10 10 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Інформаційні технології проектування 15 0 0 0 37 37 13
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 15 0 0 0 38 38 8
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Системи штучного інтелекту 0 0 0 0 21 21 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Управління проектами 25 0 0 0 80 80 19
комп'ютерних наук та інформаційних технологій прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика 25 0 0 0 81 81 19
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Аналіз даних (Data Science) 15 0 0 0 4 4 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Консолідована інформація 15 0 0 0 7 7 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 15 0 0 0 6 6 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютеризовані системи управління та автоматика 25 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 0 0 0 0 2 2 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 30 0 0 0 24 24 18
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи 10 0 0 0 10 10 5
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці 20 0 0 0 2 2 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 20 0 0 0 7 7 6
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 10 0 0 0 3 3 1
права та психології Менеджмент Управління навчальним закладом 50 0 0 0 31 31 18
права та психології Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 65 0 0 0 31 31 21
права та психології Право Правознавство 130 0 0 0 184 184 93
права та психології Психологія Психологія 20 0 0 0 37 37 17
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація 15 0 0 0 23 23 4
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія Екологічний контроль і аудит 25 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм Туризм 40 0 0 0 26 26 14
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка Електронні прилади та пристрої 10 0 0 0 3 3 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку 40 0 0 0 16 16 9
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби 20 0 0 0 5 5 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія Фармацевтична біотехнологія 25 0 0 0 12 12 1
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів 25 0 0 0 25 25 12
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин 20 0 0 0 20 20 11
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин 25 0 0 0 9 9 8
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 25 0 0 0 3 3 3
хімії та хімічних технологій Харчові технології Технології продуктів бродіння і виноробства 25 0 0 0 23 23 11

Магістри заочна