РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на [crtdate]

Максимально можлива к-ть студентів: 30 осіб
Обсяг державного замовлення: 0 осіб