РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:09

Інститут інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 136, МЛ – Металургія
Максимально можлива к-ть студентів: 30 осіб
Обсяг державного замовлення: 8 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Гринчак Юлія Олександрівна 1 156.201
Зараховано
2 Бондарчук Діана Олексіївна 5 136.198
Зараховано
3 Солодкий Кирило Вадимович 4 134.381
Зараховано
4 Твердий Богдан Романович 3 125.493
Зараховано
5 Носенко Владислав Вікторович 2 121.654
Зараховано