РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:06

Інститут архітектури
Спеціальність: 023, РМ – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Максимально можлива к-ть студентів: 40 осіб
Обсяг державного замовлення: 8 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Хорунжа Вероніка Вікторівна 2 168.721
Зараховано
2 Джала Захар Миколайович 2 166.852
Зараховано
3 Сукалова Марія Володимирівна 3 164.579
Зараховано
4 Костишина Олена Анатоліївна 0 164.478
Зараховано
5 Козловська Аліна Сергіївна 1 163.287
Зараховано
6 Перетятко Ксенія Романівна 4 160.641
Зараховано
7 Чапле Валерія Юріївна 3 160.540
Зараховано
8 Калініченко Наталія Ігорівна 1 148.016
Зараховано
9 Побережна Юлія Миколаївна 2 132.916
Зараховано