РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:06

Інститут будівництва та інженерії довкілля
Спеціальність: 261, ПБ – Пожежна безпека
Максимально можлива к-ть студентів: 50 осіб
Обсяг державного замовлення: 3 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Лялько Андрій Володимирович 1 138.776
Зараховано
2 Коваль Микола Богданович 1 138.315
Зараховано
3 Грабарович Іванна Романівна 8 128.208
Зараховано