РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:16

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Спеціальність: 105, ПФ – Прикладна фізика та наноматеріали
Максимально можлива к-ть студентів: 50 осіб
Обсяг державного замовлення: 15 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Братащук Володимир Володимирович 1 187.254
Зараховано
2 Митошоп Едуард Олегович 2 178.467
Зараховано
3 Присяжник Ігор Романович 1 165.824
Зараховано
4 Білейчук Василь Іванович 4 162.610
Зараховано
5 Ольховик Борис Євгенович 6 158.772
Зараховано
6 Гринчишин Роман Миколайович 1 152.560
Зараховано
7 Калашник Наталія Олегівна 5 152.156
Зараховано
8 Дранкова Олександра Дмитрівна 1 151.312
Зараховано
9 Ящишин Михайло Петрович 3 148.218
Зараховано
10 Онищенко Володимир Валерійович 1 146.318
Зараховано