РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:16

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Спеціальність: 163, БІ – Біомедична інженерія (інтернет речей)
Максимально можлива к-ть студентів: 60 осіб
Обсяг державного замовлення: 4 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Антонюк Ірена Вікторівна 1 186.630
Зараховано
2 Янчук Роман Вікторович 6 173.064
Зараховано
3 Микитенко Оксана Леонідівна 4 151.349
Зараховано
4 Саад Роман-Рамі Абдо Саід 5 130.290
Зараховано