РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:17

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Спеціальність: 173, АН – Авіоніка
Максимально можлива к-ть студентів: 50 осіб
Обсяг державного замовлення: 3 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Бичківський Даніїл Ігорович 1 175.187
Зараховано
2 Бадзюнь Ян Володимирович 1 160.362
Зараховано
3 Ковальчук Давид Олегович 1 152.352
Зараховано