РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:09

Інститут енергетики та систем керування
Спеціальність: 144, ТЕ – Теплоенергетика
Максимально можлива к-ть студентів: 130 осіб
Обсяг державного замовлення: 7 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Шийка Іван Олегович 1 169.829
Зараховано
2 Каряка Валерія Леонідівна 1 161.194
Зараховано
3 Дем`янюк Владислав Олександрович 1 155.681
Зараховано
4 Соловей Петро Русланович 1 155.681
Зараховано
5 Дем`янюк Ярослав Олександрович 3 150.490
Зараховано
6 Гарасевич Дмитро Васильович 1 145.226
Зараховано
7 Біловус Нестор Орестович 3 139.784
Зараховано
8 Денькович Віталій Васильович 2 128.270
Зараховано