РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:02

геодезії
Спеціальність: 6.193.00, ГД – Геодезія та землеустрій
Вільні місця ліцензійного обсягу: 20
Місця державного замовлення: 5
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Ковч Богдан Михайлович 86.5 64 150.5
2 Сенич Тетяна Миколаївна 87 60 147
3 Юхней Валентина Іванівна 83 60 143
4 Будаш Оксана Юріївна 87 44 131
5 Режко Вікторія Володимирівна 79 44 123