РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:02

геодезії
Спеціальність: 6.103.00, НЗ – Науки про Землю
Вільні місця ліцензійного обсягу: 15
Місця державного замовлення: 10
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Хома Юрій Валерійович 74 60 134
2 Чернявський Ігор Євгенович 65 68 133
3 Томашевська Катерина Андріївна 84 44 128
4 Жаловський Мар'ян Ігорович 75 52 127
5 Білоус Данило Павлович 68 52 120
6 Рись Роман Петрович 75 44 119
7 Притула Оксана Сергіївна 75 40 115
8 Буга Антон Миколайович 73 36 109
9 Рак Віталій Зіновійович 72 36 108
10 Буц Григорій Володимирович 54 32 86