РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:02

економіки і менеджменту
Спеціальність: 6.071.00, ОП – Облік і оподаткування
Вільні місця ліцензійного обсягу: 35
Місця державного замовлення: 5
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Сидор Марія Іванівна 87 72 159
2 Мачульська Єлізавета Сергіївна 86 64 150
3 Зазуляк Василь Іванович 79 56 135
4 Лінник Ольга Андріївна 73 60 133
5 Норик Ірина Віталіївна 88 44 132
6 Вороніна Анастасія Сергіївна 66 44 110
7 Єднорал Катерина Олександрівна 69 36 105