РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 28.08.2018 17:58

економіки і менеджменту
Спеціальність: 071, ОП – Облік і оподаткування
Вільні місця ліцензійного обсягу: 50
Місця державного замовлення: 5
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Статус заяви
1 Басараба Анна Андріївна 82 92 174 Зараховано (бюджет)
2 Сабурова Діана Олексіївна 86.5 84 170.5 Зараховано (бюджет)
3 Настьошин Наталія Романівна 88 64 152 Зараховано (бюджет)
4 Жолоб Ірина Віталіївна 85 56 141 Зараховано (бюджет)
5 Єсип Анна Андріївна 56 76 132 Зараховано (бюджет)