РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

економіки і менеджменту
Спеціальність: 073, МЕ – Менеджмент
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 3
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Равок Соломія Михайлівна 176.0000 516.0000 Зараховано (бюджет)
2 Богдан Олександр-Юрій Ігорович 184.0000 499.0000 Зараховано (бюджет)
3 Скіра Вікторія Володимирівна 164.0000 498.0000 Зараховано (бюджет)
4 Музичка Тетяна Миколаївна 172.0000 418.0000 Зараховано (комерція)