РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

економіки і менеджменту
Спеціальність: 071, ОП – Облік і оподаткування
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 4
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Арович Наталія Михайлівна 156.0000 499.0000 Зараховано (бюджет)
2 Ткач Юліана Володимирівна 168.0000 486.0000 Зараховано (бюджет)
3 Ковалик Романа Василівна 128.0000 455.0000 Зараховано (бюджет)
4 Пугач Василь Михайлович 156.0000 446.0000 Зараховано (бюджет)