РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:02

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 6.133.00, МБ – Галузеве машинобудування
Вільні місця ліцензійного обсягу: 30
Місця державного замовлення: 5
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Будюк Ігор Леонідович 87.5 68 155.5
2 Мітін Ігор Миколайович 86 64 150
3 Харінов Олександр Сергійович 82 36 118
4 Дзюба Максим Романович 55 52 107
5 Шкурда Дмитро Ігорович 55 48 103
6 Гривнак Олег Володимирович 52 40 92