РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 132, МЗ – Матеріалознавство
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 5
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Диба Степан-Віталій Русланович 168.0000 292.0000 Зараховано (бюджет)
2 Бокало Юрій Іванович 168.0000 284.0000 Зараховано (бюджет)
3 Бубісь Юрій Васильович 160.0000 281.0000 Зараховано (бюджет)
4 Загороднов Дмитро Володимирович 140.0000 272.0000 Зараховано (бюджет)
5 Максимець Назар Олександрович 140.0000 256.0000 Зараховано (бюджет)
6 Венцик Володимир Тарасович 144.0000 246.0000 Зараховано (комерція)