РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 185, НГ – Нафтогазова інженерія та технології
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 3
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Гребіник Максим Андрійович 144.0000 253.0000 Зараховано (бюджет)
2 Михалків Назар Зеновійович 152.0000 252.0000 Зараховано (бюджет)
3 Шпак Богдан Ярославович 128.0000 249.0000 Зараховано (бюджет)