РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 274, АТ – Автомобільний транспорт
Вільні місця ліцензійного обсягу: 28
Місця державного замовлення: 9
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Болюбаш Богдан Миколайович 128.0000 303.0000 Зараховано (бюджет)
2 Підлужний Олексій-Роман Романович 164.0000 295.0000 Зараховано (бюджет)
3 Федаш Маркіян Ігорович 152.0000 276.0000 Зараховано (бюджет)
4 Щудло Мар'ян Володимирович 136.0000 272.0000 Зараховано (бюджет)
5 Штойка Максим-Армен Гамлетович 148.0000 268.0000 Зараховано (бюджет)
6 Стецьків Роман Андрійович 132.0000 266.0000 Зараховано (бюджет)
7 Поліщак Олег Романович 124.0000 266.0000 Зараховано (бюджет)
8 Данилейко Дмитро Ярославович 124.0000 262.0000 Зараховано (бюджет)
9 Дутко Юрій Олегович 136.0000 260.0000 Зараховано (бюджет)
10 Грабовенський Назар Іванович 132.0000 256.0000 Зараховано (комерція)
11 Вільчик Юрій Сергійович 128.0000 252.0000 Зараховано (комерція)
12 Лучка Роман Іванович 132.0000 251.0000 Зараховано (комерція)
13 Кошель Олександр Сергійович 132.0000 248.0000 Зараховано (комерція)
14 Лесик Максим Богданович 140.0000 242.0000 Зараховано (комерція)
15 Маліцький Ігор Ігорович 120.0000 225.0000 Зараховано (комерція)