РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 131, МП – Прикладна механіка
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 5
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Волянський Максим Михайлович 140.0000 264.0000 Зараховано (бюджет)
2 Серенько Володимир Іванович 144.0000 255.0000 Зараховано (бюджет)
3 Бодьо Андрій Михайлович 140.0000 252.0000 Зараховано (бюджет)
4 Манчук Юрій Олександрович 140.0000 245.0000 Зараховано (бюджет)
5 Микитюк Віктор Вікторович 132.0000 237.0000 Зараховано (бюджет)