РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 275.03, ТТ – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Вільні місця ліцензійного обсягу: 21
Місця державного замовлення: 7
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Ломага Віра Тарасівна 168.0000 337.0000 Зараховано (бюджет)
2 Поставка Святослав Ростиславович 144.0000 297.0000 Зараховано (бюджет)
3 Рожко Олег Володимирович 152.0000 294.0000 Зараховано (бюджет)
4 Курилович Петро Миколайович 148.0000 293.0000 Зараховано (бюджет)
5 Стадник Юрій Вікторович 172.0000 290.0000 Зараховано (бюджет)
6 Михайлишин Віталій Орестович 160.0000 281.0000 Зараховано (бюджет)
7 Кравчик Данило Михайлович 140.0000 279.0000 Зараховано (бюджет)
8 Кміть Назарій Вікторович 148.0000 277.0000 Зараховано (комерція)
9 Купець Андрій Олександрович 168.0000 272.0000 Зараховано (комерція)
10 Бедрій Юрій Олегович 152.0000 268.0000 Зараховано (комерція)