РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:02

будівництва та інженерії довкілля
Спеціальність: 6.192.00, БД – Будівництво та цивільна інженерія
Вільні місця ліцензійного обсягу: 29
Місця державного замовлення: 15
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Харків Данило Богданович 84 60 144
2 Смага Іван Михайлович 88 44 132
3 Юрчак Андрій Юрійович 83 48 131
4 Василишин Богдан Васильович 74 56 130
5 Курилович Дмитро Володимирович 80 44 124
6 Бедрій Остап Ігорович 73 44 117
7 Авдєєв Віталій Сергійович 63 52 115
8 Ткач Микола Андрійович 78 36 114
9 Романишин Роман Петрович 88 24 112
10 Коваленко Іван Іванович 68 44 112
11 Боровець Назарій Ярославович 71 40 111
12 Туз Богдан Тарасович 76 28 104
13 Фурманець Олександр Богданович 74 28 102
14 Дикий Андрій Миколайович 73 28 101
15 Слижак Остап Васильович 61 20 81