РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:02

комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Спеціальність: 6.121.00, ПЗ – Інженерія програмного забезпечення
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 0
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Пастух Віталій-Олександр Петрович 87.5 92 179.5
2 Коваль Владислав Вадимович 60 64 124
3 Мушій Володимир Олегович 76 48 124
4 Гостєв Сергій Вікторович 76 48 124
5 Мокрицький Володимир Ігорович 80 28 108
6 Іванюк Андрій Романович 87.5 20 107.5
7 Чолак Владислав Валерійович 70 32 102
8 Полюк Денис Вікторович 66 32 98
9 Тодосійчук Віталій Васильович 77 16 93
10 Клем Юрій Юрійович 62 24 86