РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

хімії та хімічних технологій
Спеціальність: 161, ХТ – Хімічні технології та інженерія
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 8
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Парцей Михайло Євгенович 188.0000 361.0000 Зараховано (бюджет)
2 Ткачик Юрій Ігорович 164.0000 317.0000 Зараховано (бюджет)
3 Данилюк Тетяна Романівна 172.0000 286.0000 Зараховано (бюджет)
4 Чоловська Софія Павлівна 164.0000 283.0000 Зараховано (бюджет)
5 Щекотіхіна Вікторія Віталіївна 160.0000 281.0000 Зараховано (бюджет)
6 Шаповалов Андрій Володимирович 168.0000 268.0000 Зараховано (бюджет)
7 Попадюк Андрій Андрійович 148.0000 267.0000 Зараховано (бюджет)
8 Лизень Володимир Володимирович 144.0000 249.0000 Зараховано (бюджет)
9 Сайко Олег Андрійович 144.0000 246.0000 Зараховано (комерція)