РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

енергетики та систем керування
Спеціальність: 141, ЕЕ – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Вільні місця ліцензійного обсягу: 50
Місця державного замовлення: 5
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Вучкан Давід Васильович 148.0000 269.0000 Зараховано (бюджет)
2 Ярошик Юрій Русланович 124.0000 267.0000 Зараховано (бюджет)
3 Балук Ігор Олегович 140.0000 264.0000 Зараховано (бюджет)
4 Максимович Андрій Іванович 136.0000 260.0000 Зараховано (бюджет)
5 Сомик Павло Андрійович 128.0000 252.0000 Зараховано (бюджет)
6 Ільчишин Тарас Ігорович 128.0000 249.0000 Зараховано (комерція)
7 Стегницький Анатолій Володимирович 128.0000 236.0000 Зараховано (комерція)
8 Машталер Тарас Михайлович 120.0000 234.0000 Зараховано (комерція)
9 Муха Віталій Сергійович 128.0000 228.0000 Зараховано (комерція)