РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

енергетики та систем керування
Спеціальність: 151, АВ – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 5
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Метріш Андрій Васильович 172.0000 328.0000 Зараховано (бюджет)
2 Теплий Максим Олегович 152.0000 320.0000 Зараховано (бюджет)
3 Мелько Володимир Ярославович 148.0000 311.0000 Зараховано (бюджет)
4 Романів Владислав Русланович 160.0000 308.0000 Зараховано (бюджет)
5 Булавинець Богдан Богданович 160.0000 298.0000 Зараховано (бюджет)
6 Кайда Андрій Ярославович 128.0000 275.0000 Зараховано (комерція)
7 Губик Маркіян Романович 144.0000 255.0000 Зараховано (комерція)