РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 18.07.2019 18:08

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 275.03, ТТ – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Вільні місця ліцензійного обсягу: 20
Місця державного замовлення: 0
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Статус заяви
1 Ріжнів Юлія Василівна 88.0000 88.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Фльорко Мар'яна Зіновіївна 83.0000 83.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Буляк Руслан Ярославович 66.0000 66.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
4 Вигівський Вадим Олегович 64.0000 64.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
5 Геців Роман Русланович 62.0000 62.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця