РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 274, АТ – Автомобільний транспорт
Вільні місця ліцензійного обсягу: 0
Місця державного замовлення: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Мельник Роман Олегович 144.0000 289.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Молнар Михайло Юрійович 124.0000 277.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Яртим Назар Ігорович 128.0000 247.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
4 Путько Остап Ігорович 116.0000 243.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
5 Войціховський Богдан Андрійович 120.0000 234.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця