РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:02

адміністрування та післядипломної освіти
Спеціальність: 6.192.00, БД – Будівництво та цивільна інженерія
Вільні місця ліцензійного обсягу: 35
Місця державного замовлення: 0
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Михалойко Петро Степанович 73 52 125
2 Кузь Олег Михайлович 75 48 123
3 Наконечний Андрій Іванович 73 28 101
4 Кіцула Назарій Степанович 75 24 99
5 Химочка Степан-Любомир Андрійович 71 28 99
6 Карпишин Володимир Михайлович 58 40 98
7 Саргсян Гарнік Шагенович 52 16 68