РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:03

Спеціальність: 275, ТТ – Транспортні технології

Вільні місця ліцензійного обсягу: 98 місць
Місця державного замовлення: 1 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Чепіль Богдан Іванович 85 44 129
2 Ліра Сергій Володимирович 60 60 120
3 Дусько Оксана Андріївна 87.5 24 111.5
4 Гула Мирослав Іванович 76 28 104