РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:03

Спеціальність: 6.029.00, ДК – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Вільні місця ліцензійного обсягу: 35 місць
Місця державного замовлення: 0 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Дмитрук Ліліана Тарасівна 65 52 117
2 Зоц Леонід Ігорович 56 56 112
3 Кузьо Ярина Романівна 74 36 110
4 Шумлянська Оксана Михайлівна 68 40 108
5 Думіх Валерія Сергіївна 55 52 107
6 Лилик Соломія Богданівна 62 28 90