РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 15.09.2020 10:34

Спеціальність: 226, ФР – Фармація, промислова фармація

Вільні місця ліцензійного обсягу: 70 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Гайнюк Ірина Василівна 172.0000 320.0000 Зараховано (комерція)
2 Дацюк Вікторія Михайлівна 120.0000 255.0000 Зараховано (комерція)