Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році станом на 15.09.2020 10:35
економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 071, ОП – Облік і оподаткування
Вільні місця ліцензійного обсягу: 91 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Галушка Іванна Петрівна 148.0000 497.0000 Зараховано (комерція)
2 Жуковська Наталія Богданівна 168.0000 481.0000 Зараховано (комерція)
3 Буньо Діана Романівна 148.0000 459.0000 Зараховано (комерція)
4 Степаненко Анастасія Олександрівна 132.0000 398.0000 Зараховано (комерція)