Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році станом на 28.08.2018 18:00
інженерної механіки та транспорту
Напрям підготовки: 275.03, ТТ – на автомобільному транспорті
Вільні місця ліцензійного обсягу: 95 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Статус заяви
1 Пирожук Андрій Володимирович 87.5 56 143.5 Зараховано (комерція)
2 Білоус Ярослав Олександрович 86.5 56 142.5 Зараховано (комерція)
3 Русин Ілля Михайлович 86 48 134 Зараховано (комерція)
4 Підчеха Оксана Андріївна 88 28 116 Зараховано (комерція)