Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році станом на 15.09.2020 10:35
інженерної механіки та транспорту
Напрям підготовки: 275.03, ТТ – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Вільні місця ліцензійного обсягу: 115 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Боднар Назар Володимирович 132.0000 275.0000 Зараховано (комерція)
2 Дацко Святослав Васильович 136.0000 265.0000 Зараховано (комерція)
3 Салабай Ігор Васильович 128.0000 260.0000 Зараховано (комерція)
4 Скорецький Мар'ян Тарасович 152.0000 252.0000 Зараховано (комерція)
5 Магалюс Остап Юрійович 120.0000 244.0000 Зараховано (комерція)
6 Орєхов Дмитро Вадимович 124.0000 238.0000 Зараховано (комерція)