Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році станом на 15.09.2020 10:35
гуманітарних та соціальних наук
Напрям підготовки: 029, ДК – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Вільні місця ліцензійного обсягу: 40 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Попович Лідія Романівна 152.0000 312.0000 Зараховано (комерція)
2 Петруха Віра Михайлівна 148.0000 292.0000 Зараховано (комерція)
3 Чучман Олександра Вікторівна 132.0000 273.0000 Зараховано (комерція)
4 Сподарко Марія Олексіївна 140.0000 272.0000 Зараховано (комерція)
5 Кучма Мар'яна Володимирівна 136.0000 268.0000 Зараховано (комерція)
6 Матвіїв Уляна Степанівна 132.0000 258.0000 Зараховано (комерція)
7 Грицик Адріана Юріївна 132.0000 254.0000 Зараховано (комерція)
8 Місюкевич Марта Василівна 128.0000 248.0000 Зараховано (комерція)