Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році станом на 11.08.2017 21:04
екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола
Напрям підготовки: 6.140103, ТУ – туризм
Вільні місця ліцензійного обсягу: 20 місць
Місця державного замовлення: 0 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Чорна Василина Василівна 86 64 150
2 Мороз Назар Олегович 50 52 102
3 Ривак Юрій Ігорович 50 44 94
4 Ільчук Олена Володимирівна 52 36 88
5 Шанайда Северин Святославович 50 28 78