Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році станом на 15.09.2020 10:35
сталого розвитку ім. В. Чорновола
Напрям підготовки: 101, ЕО – Екологія
Вільні місця ліцензійного обсягу: 28 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Кім Анастасія Романівна 144.0000 299.0000 Зараховано (комерція)