РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на третій курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:04

геодезії
Напрям підготовки: 6.080101, ГД – геодезія, картографія та землеустрій
Вільні місця ліцензійного обсягу: 267 місць
Місця державного замовлення: 0 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Надич Юрій Ярославович 86 56 142
2 Поляков Тарас Юрійович 79 60 139
3 Микула Роман Тарасович 66 52 118
4 Антонюк Михайло Володимирович 54 64 118
5 Гаврилів Тетяна Василівна 75 36 111