РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на третій курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:04

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 6.030503, СЕ – міжнародна економіка
Вільні місця ліцензійного обсягу: 75 місць
Місця державного замовлення: 0 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Білець Христина Богданівна 76 44 120
2 Коваль Світлана Василівна 79 40 119
3 Нижник Зоряна Вікторівна 74 32 106